% ejercicio 2
%A*B=SOL

A=[4 -2 -10;2 10 -12;-4 -6 16];
Sol=[-10;32;-16];
B=A\Sol
B =

    2.0000
    4.0000
    1.0000